Multilingual Turkish Dictionary

XARİCİYYƏ

XARİCİYYƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.] Xarici işler nazirli-yinin köhne adr. Osmanlının xariciyyə və-ziri gəlib sultana ərz edəndə ki, sultan sağ olsun, Yevropa hökumətləri Kriti hazırlaşır-lar versinlər yunan padşahına, Sultan Əbdül-həmidyunanlı hərəminiyanına çağırıb deyir:
.. Istambula yazaram, "Molla Nəsrəddin"i Osmanlı torpağına qoymasınlar. "Hophop-name".