Multilingual Turkish Dictionary

XARABAZARLIQ

XARABAZARLIQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

ax xarabalıq. Xəya-
lımda bizim Şərq nağıllarında təsvir edilən xarabazarlıqlar canlandı. M.İbrahimov. Dağınıq və uçuq evləri,
. küçələrə tökülmüş sınıq qab-qacaqları görərkən, dağılmış insan yurdunun bu xarabazarlığı qarşısında yolçunun ürəyi sıxıldı... Ə.Memmedxanlr.