Multilingual Turkish Dictionary

XARAR

XARAR : Arin Turkish Etimology Dictionary

< > xaral

XARAR : Arin Turkish Etimology Dictionary

xaral. böyük çuğal, çuval.
xaral kimi: alımlı, tutumlu, genik, yekə nərsələr içərə bilən yer, çuval, qab