Multilingual Turkish Dictionary

XEYİR-BƏRƏKƏT

XEYİR-BƏRƏKƏT : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.] Yaşayrşda bolluq, firavanlrq, rifah; adamlara xeyir, fayda veren şeyler. Böyüksüz evdə xeyir-bərəkət olmaz. (Ata. sözü). [Gülüşgelin:] Indicə-indicə evimizə xeyir-bərəkət gəlir. S.Rehimov. Bəylik, göylük, səylik olan məc-lisdə; Qaç ki, orda xeyir-bərəkət olmaz. Aşrq Əlesger.
◊ Xeyir-bərəkətini qaçırmaq
qiymet-den salmaq, zerere salmaq. [Yaşlr kişi tacire:]
Sən mənim xeyir-bərəkətimi qaçıracaqsan, sən mənim halal malıma haram qatacaqsan...
deyərək, uzun-uzadı deyinərdi. S.Hüseyn.