Multilingual Turkish Dictionary

XIŞIL

XIŞIL : Arin Turkish Etimology Dictionary

xışır. quru nərsələrin sürtülərək, çıxardığı səs.
quru yapraqların xışıltısı.
bez bezə sürtülsə xışıldar