Multilingual Turkish Dictionary

XIRTILDATMAQ

XIRTILDATMAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

f. Dişlerile srndrraraq, doğrayaraq, ezerek yemek, xrrtrldada-xrr-trldada yemek (berk, kövrek şeyi). Qazmağı, qəndi xırtıldatmaq.
Soldat da bizim kökü xırtıldatmağımızı eşidib dedi.. S.Veliyev.