Multilingual Turkish Dictionary

XOŞAQƏLƏN

XOŞAQƏLƏN : Arin Turkish Etimology Dictionary

xoşagələn. yatqın. cana yatan. xoşsinir. xoşsınır. iyi aşınan, həzm olan nərsə. nuş olan