Multilingual Turkish Dictionary

XOŞAXOŞLUQ

XOŞAXOŞLUQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

XOŞAMXOŞLUQ zərf öz xoşu ile, isteyile, könüllü olaraq, iste-yerek. [Sultan bey:] Süleymanı görsəm deyəcəyəm ki, Əsgərə xəbər versin ki, gəlib qızı götürüb qaçsınlar; yoxsa, görünür ki, xoşaxoşluq ilə getməyəcəkdir. U.Hacrbe-yov. [Hacr Əli:] Hörmətli ağalar! Məm-mədəli Mirzəyə məşrutəni elan etməkdən çətin dərd ola bilməz. O, xoşamxoşluq ilə bu işi etməyəcəkdir. P.Makulu.