Multilingual Turkish Dictionary

XOŞQÖRÜ

XOŞQÖRÜ : Arin Turkish Etimology Dictionary

xoşgörü. xoşqaraş. xoşqarac. keçirim. götürüm. iyi qarşılama. ansayıq. anlayışlıq. musamihə. tolerans

XOŞQÖRÜ : Turuz Dictionary

xoşgörü. xoşqaraş. xoşqarac. xoşaldış. savsıqlıq. keçinmə. keçişmə. keçiniş. keçiş. güzəş. görməməzlik. gözyumma. tolerans. anlayış (uyqanış). aldırmama. qolaygörü. qolayçılıq. qıssa gəlmə. başısoyuğluq. aldırmazlıq. yumşaqlıq. önəmsəməmə. önəmsəməzlik. önəm verməzlik. saymama. saymazlıq. umursamazlıq. gəvşəklik. asırqalıq. yasırqalıq. acırqalıq. əsirgəlik. oysallıq. uysallıq. səhlənkarlıq. salağarlıq. salığarlıq. qısrıtlıq. qıtsırlıq. ehmalkarlıq. ehmal. musamihəkarlıq. mudara (sıypa)

XOŞQÖRÜ : Turuz Dictionary

xoşgörü. xoşqaraş. xoşqarac. xoşaldış. savsıqlıq. keçinmə. keçişmə. keçiniş. keçiş. güzəş. görməməzlik. gözyumma. tolerans. anlayış (uyqanış). aldırmama. qolaygörü. qolayçılıq. qıssa gəlmə. başısoyuğluq. aldırmazlıq. yumşaqlıq. önəmsəməmə. önəmsəməzlik. önəm verməzlik. saymama. saymazlıq. umursamazlıq. gəvşəklik. asırqalıq. yasırqalıq. acırqalıq. əsirgəlik. oysallıq. uysallıq. səhlənkarlıq. salağarlıq. salığarlıq. qısrıtlıq. qıtsırlıq. ehmalkarlıq. ehmal. musamihəkarlıq. mudara (sıypa)