Multilingual Turkish Dictionary

XOŞQARŞISIZ

XOŞQARŞISIZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

xoşqarşsız. xoşqaraşsız xoşqaraşsız. xoşgörüsüz. keçirimsiz. götürümsüz. ansayısız. anlayışsız. iyi qarşılamama. musamihəsiz. toleranssız