Multilingual Turkish Dictionary

XOŞQARŞLI

XOŞQARŞLI : Arin Turkish Etimology Dictionary

xoşqarşçı. xoşqaraşçı xoşqaraşlı. xoşgörücü. xoşgörülü. keçirimli. keçirimçi. götürümçü. götürümlü. iyi qarşılayan. ansayan. anlayışqan. musamihəli. toleranslı