Multilingual Turkish Dictionary

XOŞQARAŞLI

XOŞQARAŞLI : Arin Turkish Etimology Dictionary

xoşqaraşçı. xoşqarşçı. xoşqarşlı. xoşgörücü. xoşgörülü. keçirimli. keçirimçi. götürümçü. götürümlü. iyi qarşılayan. ansayan. anlayışqan. musamihəli. toleranslı