Multilingual Turkish Dictionary

XOŞSİMA(LI)

XOŞSİMA(LI) : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. [fars. xoş ve ər. sima] Simasr (üzü) xoşa gelen; xoşgörkem, göy-çek, qanrşirin. [Əmi] ucaboy, gərdənli, qa-rasaqqal, xoşsima bir kişi idi. N.Nerima-nov. Nəriman böyüdükcə gözəllənib uca boylu, xoşsima, mövzun qədli bir oğlan ol-muşdu. Ə.Haqverdiyev.