Multilingual Turkish Dictionary

XORUZBEÇƏ

XORUZBEÇƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is.
Cavan xoruz, çolpa. [Aftil Hacr Əhmede:] Budur, sən hər gün xoruzbeçə yeyirsən, mənim uşaqlarım bir çuxur bulama da tapa bilmir. C.Cabbarlr.
[Rüstem Sekineye:] Qaraşı çağır, qoy xoruz-beçədən də üç-dördünü kəssin, çı-ğırtma düzəlt. M.İbrahimov.
məc. Qrşqrrrqçr, davakar. [Fatma xanrm:] Səni öyrədənin ciyəri dağlansın, mənə xo-ruzbeçə deyirsən! N.Vezirov.