Multilingual Turkish Dictionary

XUMARLANDIRMAQ

XUMARLANDIRMAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

f. Xumar etmek,
mest etmek, bihuş etmek, keflendirmek. Gü-norta yerindən əyilmiş qızmar günəş aka-siya salxımlarını, qızılgül yarpaqlarını pörtür, havanı bu çiçəklərin adamı xumar-landıran (f.sif.) tünd ətri ilə doldururdu. Ə.Əbülhesen.