Multilingual Turkish Dictionary

XUTOR

XUTOR : Azerbaijani Explanatory Dictionary

[rus.]
İçerisinde sahibinin evi ve teserrüfatr olan ayrrca mülk.
Kazak stanitsalarrndan köçüb gelen-lerin saldrqlarr kend.