Multilingual Turkish Dictionary

YA MÜ

YA MÜ : Arin Turkish Etimology Dictionary

oldumu. {;bu sôzü qəbul ettin mi? söylədiğimi yapmaq üçün qafana qoydun mu?;