Multilingual Turkish Dictionary

YABANSILIQ

YABANSILIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

yadırqanlıq. alışmamışlıq. şaşıranlıq. qeyri mə;mulluq, adilik