Multilingual Turkish Dictionary

YABMAQ

YABMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

çapmaq. örtmək. qapatmaq.
yamcını üstünə yabdı: yamçıyı özərinə örttü.
yel eşikni yabdı: yel qapıyı qapattı