Multilingual Turkish Dictionary

ÜLÜQLƏNMƏK

ÜLÜQLƏNMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

ülüklənmək. qollanmaq. budaqlanmaq. pürçəmək. pöhrələnmək. ağaclar ülükləndi