Multilingual Turkish Dictionary

ƏCƏLƏ EDMƏK

ƏCƏLƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

atağalmaq atğanmaq. tələsmək.
çatasan istəyivə, çox atağalma gözəlim.
atağal!. tez ol!. tələs!.
atağalın!. tez olun!. tələsin!

ƏCƏLƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

asıtlamaq

ƏCƏLƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

çabuq davranmaq

ƏCƏLƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

çabuqlanmaq

ƏCƏLƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

çapıqlamaq

ƏCƏLƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

dalaşmaq

ƏCƏLƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

dalqamaq

ƏCƏLƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

durmamaq

ƏCƏLƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

ertələmək tələsmək

ƏCƏLƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

evmək

ƏCƏLƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

hızlanmaq

ƏCƏLƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

hövülmək

ƏCƏLƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

ivmək tələsmək

ƏCƏLƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qatramaq

ƏCƏLƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qısqarmaq

ƏCƏLƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qısqınıqlan

ƏCƏLƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qıstamaq

ƏCƏLƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qozabalanmaq

ƏCƏLƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sıxıştırmaq

ƏCƏLƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

silkindirmək

ƏCƏLƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

silkinmək

ƏCƏLƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sürət götürmək

ƏCƏLƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sürətlənmək

ƏCƏLƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

talaslanmaq

ƏCƏLƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

talasmaq tələsmək

ƏCƏLƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

talaşlanmaq tələsmək

ƏCƏLƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

talqamaq

ƏCƏLƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

talvaqmaq

ƏCƏLƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

tez tez, çabuq çauq, iti iti, yeyin yeyin təprənmək, qaçmaq

ƏCƏLƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

tezinləmək

ƏCƏLƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

təlaşlanmaq tələsmək

ƏCƏLƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

tələsmək çalvalamaq. çarvalamaq. qalğalamaq. ivənmək. ivənləmək. ivəcənmək. ivcənmək. ivəcənləmək. tələsinmək

ƏCƏLƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

tələstirmək

ƏCƏLƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

təlsinmək

ƏCƏLƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

tımpıldamaq tələsmək

ƏCƏLƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

yengilləmək