Multilingual Turkish Dictionary

ƏHDİ-ƏTİQ

ƏHDİ-ƏTİQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.] din. Tövrat ve tefer-rüatı (Bibliyanın xristianlıqdan qabaqkı en qedim hissenin adı). Rəfayel tablosutək səh-nələri Əhdi-ətiqdən; Doymasan köhnə rə-fiqdən. Şehriyar.