Multilingual Turkish Dictionary

ƏHLİYYƏTLİ

ƏHLİYYƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

alşıq

ƏHLİYYƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

aşılıc

ƏHLİYYƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

aşımlı

ƏHLİYYƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

əsili

ƏHLİYYƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

əsimli

ƏHLİYYƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

çıxarlı

ƏHLİYYƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

dayanaqlı

ƏHLİYYƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

dayanan

ƏHLİYYƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

dayanıqlı

ƏHLİYYƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

dayanımlı

ƏHLİYYƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

dayanışlı

ƏHLİYYƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

dayanqan

ƏHLİYYƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

dayınaqlı

ƏHLİYYƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

dayınıqlı

ƏHLİYYƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

dayınımlı

ƏHLİYYƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

dayınışlı

ƏHLİYYƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

dayınqan

ƏHLİYYƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

doğan

ƏHLİYYƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

eğtimli

ƏHLİYYƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

əkitli

ƏHLİYYƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

görgütlü təbiyəli

ƏHLİYYƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

örgəşik

ƏHLİYYƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

uysaq

ƏHLİYYƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

uysal

ƏHLİYYƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

yetənəkli qabiliyyətli. ləyaqətli

ƏHLİYYƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

yetərli

ƏHLİYYƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

yetgişli

ƏHLİYYƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

yetili kifayətli