Multilingual Turkish Dictionary

ƏKSETDİRİCİ

ƏKSETDİRİCİ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. xüs. İşıq ve ya istilik şüalarını, elektromaqnit dalğalarını eks etdirmek üçün cihaz. Avtomatın fənərinin əksetdiricisi.
sif. Əks etdiren, eks etdirmek üçün olan. Əksetdirici alət. Əksetdirici aynalar.

"ƏKSETDİRİCİ" IN Other Languages

ƏKSETDİRİCİ : Azerbaijani English Dictionary

I. i. fi. reflector; reverberator II. s. reflective, reflecting; reverberatory, reverberating