Multilingual Turkish Dictionary

BACARANMAMIŞ

BACARANMAMIŞ : Turuz Dictionary


yaşam yazdığı yolu, kimsə pozmamış, çoxu əğmək istəyib, bacaranmamış

BACARANMAMIŞ : Turuz Dictionary


yaşam yazdığı yolu, kimsə pozmamış, çoxu əğmək istəyib, bacaranmamış