Multilingual Turkish Dictionary

TABA

TABA : Arin Turkish Etimology Dictionary

ən sevimli olan nərsə. tabu. büt. sevincək. istəkli.
düşman tabası. sevincəsi.
düşman tabası, doslar gülüncü: dönük. xayin.
nərsənin vurqunu, dəlisi. pan. falanj.
qan tabası: qan dəlisi.
əsir. tutsaq. qul. kölə.
yoxsul varlının tabasıdı, varlıda varın tabası.
tapa. təpər. tərəf. yan. doğru.
bu taba gedsən taparsan.
tapadan: yandan. tabaqa: yana. tərəfə.
təpə. doğru. yana. tava.
tüt rəng. qarışnı (qəhveyi) tütün rəngi.
uşağı olmayan qadın.
yan. qayaq. tərəf. cihət. doğru. yana.
mənə taba: mənə tərəf.
tərs. əleyh. zidd. rəğmən. qarşı.
devlət taba: devlətə qarşı.
ər arvad taba.
sənin taba qılacam.
mən taba işlər görülmüş.
yağın taba: yağıya doğru.
çərik taba yağışdı: qoşuna sarı yügürdü, cumdu.
o elqə taba atlanqandı: o köyə doğru yola çıxdı.
taba qırçını: tava əkməği.
taba qıçın: tavada yapılan bir tür börək.
taba tutquc: tava tutacağı

TABA : Turuz Dictionary

tərəfə.
bizə taba.
bu taba.
o taba yerişdi.
o mənə taba yox, təpə çıxdı: o mənən tərəf yox, qarşı çıxdı. (təpə: tərs. qarşı. xilaf. zidd. əlarəğmi, əleyhi nərsə)

TABA : Turuz Dictionary

tərəfə.
bizə taba.
bu taba.
o taba yerişdi.
o mənə taba yox, təpə çıxdı: o mənən tərəf yox, qarşı çıxdı. (təpə: tərs. qarşı. xilaf. zidd. əlarəğmi, əleyhi nərsə)

"TABA" IN Other Languages

TABA : Turkish Turkish

kuru tütün yaprağını andıran kızılımsı kahverengi

TABA : Turkish Turkish

u renkte olan