Multilingual Turkish Dictionary

ULNAŞIT

ULNAŞIT : Arin Turkish Etimology Dictionary

ulnaşış. ulnaşma. ulnaşım. ilnəşmə. ilnəşiş. (yarıq, ayrıq, qırıq, sınıq nərsədə). birləşmə. birləşiş. birnişmə. birnişiş. bitnişmə. bitnişiş. bitnişim. bitnişit. bağşınma. bağşınış. bağnaşma. bağnaşış. barnaşma. barnaşım. barnaşış. barnaşıt. varnaşma. varnaşım. varnaşış. varnaşıt. calnaşma. calnaşış. çatnışma. çatnışım. çatnışış. çatnışıt. çapnışma. çapnışım. çapnışış. çapnışıt. tapnışma. tapnışış. yapnışma. yapnışış. yamnaşma. yamnaşış. qatnışma. qatnışış. sapnışma. sapnışış. qaynaşma. qaynaşım. qaynaşış. qaynaşıt. qavuşma. qavşuş. qavnaşma. qavnaşım. qavnaşış. qavnaşıt. qovuşma. qovşuş. qovnaşma. qovnaşım. qovnaşış. qovnaşıt. düşnüşmə. düşnüşüş. tutnuşum. tutnuşma. tutnuşuş. tutnuşut. tutnuşış. ərnişmə. ərnişim. ərnişiş. ərnişit. əğnişmə. əğnişim. əğnişiş. əğnişit. əknişmə. əknişim. əknişiş. əknişit.yetnişmə. yetnişim. yetnişiş. yetnişit. gəlnişmə. gəlnişim. gəlnişiş. gəlnişit. vəsl, müttəsil olnuşma. ittisal. vəsl olma