Multilingual Turkish Dictionary

TABAKA-İ SEVÂBİT

TABAKA-İ SEVÂBİT : Turkish Risale

Sabit bilinen yıldızlar tabakası

TABAKA-İ SEVÂBİT : Ottoman Turkish

Sabit bilinen yıldızlar tabakası