Multilingual Turkish Dictionary

English Turkish

English Turkish
ZYMOGENOUS : English Turkish

adj. mayalandıran, mayalanmaya neden olan; mayaya dönüşene özgü, proenzimle ilgili, belirli şartlar altında enzime dönüşen maddeyle ilgili

ZYMOID : English Turkish

n. bit tür zehir (Kimya)

ZYMOID : English Turkish

adj. mayalı, mayalanmış, kabarcıklı, köpüklü (Biyokimya)

ZYMOLOGIST : English Turkish

n. mayalanma ve enzimlerle ilgilenen bilim insanı (Biyokimya)

ZYMOLOGY : English Turkish

n. maya bilimi, mayalanma ve enzimler bilimi (Biyokimya)

ZYMOLYSIS : English Turkish

n. mayalanma, mayalanma sırasındaki enzim faaliyeti (Biyokimya)

ZYMOMETER : English Turkish

n. mayaölçer, mayalanmaölçer, mayalanmayı ölçmeye yarayan araç

ZYMOPLASTIC : English Turkish

adj. maya üreten, enzim üreten

ZYMOSIS : English Turkish

n. mayalanma, fermantasyon

ZYMOSTHENIC : English Turkish

adj. mayalanma hızlandırıcı, enzim faaliyeti hızlandırıcısı

ZYMOTIC : English Turkish

adj. mayalanma ile ilgili, bulaşıcı

ZYMOTICALLY : English Turkish

adv. mayalanmayla

ZYMURGY : English Turkish

n. mayalanma bilimi, fermantasyon

ZYRIAN : English Turkish

adj. Komi halkına ait

ZYRIAN : English Turkish

n. Komi, kuzeybatı Urallar'da yaşayan Fin kökenli insan; Komi halkının Fince dili

ZZZ : English Turkish

interj. horrrrr, horlama sesi

ZZZZENOPHOBIA : English Turkish

n. (Argo) bir etkinlik sırasında uykuya dalma korkusu

£ : English Turkish

n. pound sterlin sembolü, Britanya para biriminin sembolü

¥ : English Turkish

n. Yen'in sembolü, Japonya'nın para biriminin sembolü

® : English Turkish

n. ticari marka, alametifarika, müseccel marka, her hakkı saklıdır, bir imalatçı veya şirket tarafından kullanılan ve bir ürünün başka bir imalatçı tarafından kullanılamayacağını belirten ayırt edici sembol

À CHEVAL : English Turkish

(Fransızca) "at üstünde", at üstünde dikelme veya bacaklar açılarak genişçe oturma, at biner gibi, bacaklar ayrılarak

À CORPS PERDU : English Turkish

adv. (Fransızca) uyarılmadan, uyarı olmadan, dürtülenmeden; can havliyle, umutsuzlukla, ne pahasına olursa olsun

À FOND : English Turkish

adv. (Fransızca) kapsamlı bir şekilde, yoğun bir şekilde, derinden, derinlemesine, ayrıntılı bir biçimde

À LA GUERRE COMME À LA GUERRE : English Turkish

(Fransızca) yapman gerekeni yap, yapman gereken ne ise onu yap

À OUTRANCE : English Turkish

adv. (Fransızca) "to the utmost (alabildiğine)", alabildiğine, olabildiğince, sonuna kadar, kapasitesi yettiğince, son dereceye kadar