Multilingual Turkish Dictionary

English To Azerbaijani

English To Azerbaijani
WOMB : English Azerbaijani Turkish

anat. uşaqlıq, balalıq; məc. ağuş, qucaq, qoyun [dağların, ananın]

WOMEN : English Azerbaijani Turkish

woman-in cəm forması

WOMENFOLK : English Azerbaijani Turkish

arvad tayfası, qadınlar

WON : English Azerbaijani Turkish

win-in past və p.p.forması

WON;T : English Azerbaijani Turkish

will not-un qısa forması

WONDER : English Azerbaijani Turkish

n. 1] mö;cüzə; work wonders mö;cüzələr yaratmaq, mö;cüzə yaratmaq 2] təəccüb; no wonder it;s cold? the window is open təəccüblü deyil ki, havanın soyuq olması, pəncərənin açıq olmasına görədir
v. 1] təəccüblənmək 2] bilmək istəmək, bilmək arzusunda olmaq, bilməyə can atmaq; I shouldn;t wonder if... təəccüblü deyil ki, əgər...;

WONDERFUL : English Azerbaijani Turkish

təəccüblü, təəccüb doğuran, qəribə, əcayib

WONT : English Azerbaijani Turkish

n. [he] as was his wont o öz bildiyindədir, öz keçmiş adətini əlinə alıb, o həmişəki kimidir
predic.: be wont to adəti olmaq, vərdiş eləmək, şakəri olmaq

WOO : English Azerbaijani Turkish

pərəstişkarlıq etmək, gözü düşmək, kəsmək, xoşuna gəlmək [qadına]; elçi göndərmək, qız istəmək, istəmək

WOOD : English Azerbaijani Turkish

1] meşə, meşəlik 2] ağac [material kimi] 3] odun, oduncaq

WOOD-PULP : English Azerbaijani Turkish

ağac kütləsi

WOOD-WORK : English Azerbaijani Turkish

1] ağac hissələri, taxta hissələri [tikintinin] 2] ağac mə;mulatları

WOODCOCK : English Azerbaijani Turkish

zool. meşə cüllütü

WOODCUT : English Azerbaijani Turkish

ağac üzərində yazma, qravüra

WOODCUTTER : English Azerbaijani Turkish

1] odunçu, ağacqıran 2] ağac üzərində oymaçı

WOODED : English Azerbaijani Turkish

meşəlik, ağaclıq

WOODEN : English Azerbaijani Turkish

ağac, ağacdan düzəldilmiş

WOODMAN : English Azerbaijani Turkish

n meşəbəyi, odunçu

WOODPECKER : English Azerbaijani Turkish

ağacdələn

WOODWORK : English Azerbaijani Turkish

n taxta mə;mulatı

WOOL-GATHERING : English Azerbaijani Turkish

huşsuzluk, fikri dağınıqlıq; xəyalpərəstlik, göylərdə uçma, xəyala qapılma

WOOLLEN : English Azerbaijani Turkish

a. yundan hazırlanmış, yun
n. yun parça, yun paltar

WOOLLY : English Azerbaijani Turkish

a. yunla örtülmüş; məc. qeyri-müəyyən, aydın olmayan, dumanlı, yayğın
n. dan. sviter [toxunma yun köynək]