Multilingual Turkish Dictionary

À FORCE DE

À FORCE DE : French Turkish

sayesinde, yapa yapa, ede ede