Multilingual Turkish Dictionary

French Turkish

French Turkish
ANIMAL EN PELUCHE : French Turkish

tüylü kumaştan oyuncak

ANIMAL SAUVAGE : French Turkish

vahşi hayvan

ANIMALCULE : French Turkish

[le] (mikroskopla görülebilen) hayvancık animalier

ANIMALITÉ : French Turkish

"[la] hayvanlık; hayvanlar"

ANIMATEUR : French Turkish

"[le] [la] canlandırıcı, hareketlendirici (şey); sunucu, animatör"

ANIMATION : French Turkish

"[la] canlılık, hareket; canlandırma"

ANIMER : French Turkish

"canlandırmak, hareketlendirmek; kışkırtmak, cesaretlendirmek "

ANIMIQUE : French Turkish

uhla ilgili, tinsel, ruhi

ANIMISME : French Turkish

[le] canlıcılık, animizm

ANIMISTE : French Turkish

canlıcılıkla ilgili

ANIMOSITÉ : French Turkish

[la] hınç, öfke, diş bileme, kin, garez

ANIMÉ : French Turkish

canlı, kıpırdak, hareketli

ANIS : French Turkish

[le] anason

ANISER : French Turkish

anasonlamak

ANISETTE : French Turkish

[la] anasonlu içki, rakı

ANKYLOSE : French Turkish

[la] eklem kaynaşması

ANKYLOSER : French Turkish

(eklemi) kaynaştırmak

ANKYLOSÉ : French Turkish

(eklem) kaynaşmış, uyuşmuş

ANNAL : French Turkish

ir yıl süren, yıllık

ANNALES : French Turkish

[la] yıllık, vakayiname

ANNALISTE : French Turkish

[le] yıllık yazarı

ANNEAU : French Turkish

"[le] halka; yüzük"

ANNEAU NUPTIAL : French Turkish

evlilik yüzüğü

ANNELÉ : French Turkish

halka halka, halkalı

ANNEXE : French Turkish

eklenmiş