Multilingual Turkish Dictionary

ÇAĞIRTMAQ

ÇAĞIRTMAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

icb. Başqası vasitesile ça-ğırmaq. Uç gün sonra Mehribanın atası Ağ-daşdan gəlmişdi. Onu teleqrafila Mehriban çağırtmışdı. S.Hüseyn. Verdiyev adam gön-dərib, layihə bürosundan "vacib iş üçün" Gəldiyevi çağırtdı. Mir Celal.

ÇAĞIRTMAQ : Az Turkish Farsi

مص.سب.به وسیلة کسی فراخواندن