Multilingual Turkish Dictionary

ÇABALAYIB

ÇABALAYIB : Turuz Dictionary

-çabalayıb bir yerdə, durumda durmayan: yan tutmaz. göt tutmaz. diş durmaz

ÇABALAYIB : Turuz Dictionary

-çabalayıb qaçmaq: ılqaçlamaq. çaparaq qaçmaq

ÇABALAYIB : Turuz Dictionary

-bir durumda bocalayıb, çabalayıb, şaşıb qalmaq: çalcaymaq. qarımaq. qarıqmaq. qarılmaq. qarqılmaq. qarıqmaq. qaralmaq. koralmaq. kora qalmaq. gicəlmək. dəvgənmək. dövgənmək.
yaşam burqularında qarmayasın səni

ÇABALAYIB : Turuz Dictionary

-çabalayıb bir yerdə, durumda durmayan: yan tutmaz. göt tutmaz. diş durmaz

ÇABALAYIB : Turuz Dictionary

-çabalayıb qaçmaq: ılqaçlamaq. çaparaq qaçmaq

ÇABALAYIB : Turuz Dictionary

-bir durumda bocalayıb, çabalayıb, şaşıb qalmaq: çalcaymaq. qarımaq. qarıqmaq. qarılmaq. qarqılmaq. qarıqmaq. qaralmaq. koralmaq. kora qalmaq. gicəlmək. dəvgənmək. dövgənmək.
yaşam burqularında qarmayasın səni