Multilingual Turkish Dictionary

ÇABALI

ÇABALI : Turuz Dictionary

çalaşlı. qoğraq. qoğaraq. qıvraq. talaşlı. qızdırbas. qısdırbas. qıfıldaq. qıvıldaq. sıvıltılı. siviltili. ivəcənli. çıpıtlı. qopuc. qopcuğ. qopcur. qopcuruq. qoput. qoptuğ. qopdur. qopduruq. tələsik. qoparıq. qoparaq

ÇABALI : Turuz Dictionary

çalaşlı. qoğraq. qoğaraq. qıvraq. talaşlı. qızdırbas. qısdırbas. qıfıldaq. qıvıldaq. sıvıltılı. siviltili. ivəcənli. çıpıtlı. qopuc. qopcuğ. qopcur. qopcuruq. qoput. qoptuğ. qopdur. qopduruq. tələsik. qoparıq. qoparaq