Multilingual Turkish Dictionary

ÇABAMIZ

ÇABAMIZ : Turuz Dictionary


nə görmüsən çalış yarış gücün sən, hər barışa min çabamız gərəkli. (barışa. çatağa. ərişə. nailiyyətə)

ÇABAMIZ : Turuz Dictionary


nə görmüsən çalış yarış gücün sən, hər barışa min çabamız gərəkli. (barışa. çatağa. ərişə. nailiyyətə)