Multilingual Turkish Dictionary

ÇABAR

ÇABAR : Turuz Dictionary


çabı.
çırpba. çırpma. biçmə

ÇABAR : Turuz Dictionary


çabı.
çırpba. çırpma. biçmə