Multilingual Turkish Dictionary

ÇABASI

ÇABASI : Turuz Dictionary

əlləşi.
iş bilənin kəlləsi, severlərin əlləşi. (severlərin: ziyrəklərin.)

ÇABASI : Turuz Dictionary

əlləşi.
iş bilənin kəlləsi, severlərin əlləşi. (severlərin: ziyrəklərin.)

CABASI : Turkish English

adv. into the bargain

CABASI : Turkish French

de plus, en outre