Multilingual Turkish Dictionary

ÇABIQ

ÇABIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

çapıq.
çabuk. çabaq. çapıq. taşaq. çevik. sever.sivrik. > zirək. zeyrək. sivir. atıq. iti. girgin.ivək. kurnaz. kurzan. qurbaş. bacarıqlı. başarıqlı.
çapqın. çalamıt. çalaq. çalıq. çalqıt. saçqın. tündçü. tüdçü. itiçi. saçıq. çaçqın. çaçıq. dalasıq. tələsik. qıvraq. qıvıraq. evgin. ivgin. evəgin. ivəgin. ivədili. ivdəli. əcələli. səri’. fori.
qayar. züvgən. iti.
çabıq etgiləyən: çarpıcı.
çarpıcı bir qoşu.
çarçabıq: çalçapıq: çox çabıq. tərtələsik. tezcanlıqla.
çox çabıq: çalçapıq. çarçabıq. tərtələsik. tezcanlıqla.
ələyağına çabıq: sürəkli. sürətli. çalaq. iti. yügürük. çevik.ustal. sivir. zirək. zeyrək. atıq.
hərnəyə çabıq ısınan: qanı sıcaq. sıcaqqanlı.
xan qapısında sürəkli, çabıq görəv yapan atlı qurum: qapıqulu

ÇABIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

bax > çabuq.
tetik. iti. çalağ. işlək.
çox tetik biridir.
yapıq. örtülü. qapalı

ÇABIQ : Turuz Dictionary

yüğrük. hız. yorqa.
tığraq. tavraq. iti. çalağ.
tavraq gedib tavraq gəl.
tavraq işçi.
sürgən. sürgün. dürtgən. dürtgün. sürə. sürlü. sürətli. tez. ir. irit. tələsik. əcələ. təcili.
sürgən ol.
sürgən ged, gəl.
sürgən iş.
çalağ. yelənğ.
iti, çabıq, qızqın olan: tayğan. tovğan. tovğın.
tovğın tazı.
iti, çabıq düşünən: tavraq qavra.
yüngül, iti, çalaq çabıq davranan qoşun türü: yengi çəri. yeni çəri. (yengil çəri. yeyingil çəri) çirik.
çabıq ol: iti tərpin. yeyin hərəkət elə

ÇABIQ : Turuz Dictionary

-çox iti, çabıq: qatatay. qatası. atatay. atası

ÇABIQ : Turuz Dictionary

çağan. batbay. batbəy. fovrən. iti. səri'. yeyin

ÇABIQ : Turuz Dictionary

atağal. atağam. tər tələsik. hızlı. çalağar. iti.
çapar. yarğun. yarğın (yarıb keçən). iti

ÇABIQ : Turuz Dictionary

-atı çabıq, əti çapıq. (əti çapıq: əti hazır. əti kəsik, doğraq). (atı çabıq, çapıq, yüyrək, hızlı olanın, yaşamda gücülü yetərli olur)

ÇABIQ : Turuz Dictionary

çala. iti. tez.
çala gəlin

ÇABIQ : Turuz Dictionary

yüğrük. hız. yorqa.
tığraq. tavraq. iti. çalağ.
tavraq gedib tavraq gəl.
tavraq işçi.
sürgən. sürgün. dürtgən. dürtgün. sürə. sürlü. sürətli. tez. ir. irit. tələsik. əcələ. təcili.
sürgən ol.
sürgən ged, gəl.
sürgən iş.
çalağ. yelənğ.
iti, çabıq, qızqın olan: tayğan. tovğan. tovğın.
tovğın tazı.
iti, çabıq düşünən: tavraq qavra.
yüngül, iti, çalaq çabıq davranan qoşun türü: yengi çəri. yeni çəri. (yengil çəri. yeyingil çəri) çirik.
çabıq ol: iti tərpin. yeyin hərəkət elə

ÇABIQ : Turuz Dictionary

-çox iti, çabıq: qatatay. qatası. atatay. atası

ÇABIQ : Turuz Dictionary

çağan. batbay. batbəy. fovrən. iti. səri'. yeyin

ÇABIQ : Turuz Dictionary

atağal. atağam. tər tələsik. hızlı. çalağar. iti.
çapar. yarğun. yarğın (yarıb keçən). iti

ÇABIQ : Turuz Dictionary

-atı çabıq, əti çapıq. (əti çapıq: əti hazır. əti kəsik, doğraq). (atı çabıq, çapıq, yüyrək, hızlı olanın, yaşamda gücülü yetərli olur)

ÇABIQ : Turuz Dictionary

çala. iti. tez.
çala gəlin