Multilingual Turkish Dictionary

ÇABLAMAQ

ÇABLAMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

çabalamaq. çapalamaq. çaplamaq. cəhd, qeyrət edmək. didinmək. çalışmaq. ivmək

ÇABLAMAQ : Turuz Dictionary

çabarlamaq. çabamaq. sürəmək. iməkəmək. iməkləmək. işarələmək. nişanlamaq.
damqa tanımaq üçün ən güvənli sapıdır

ÇABLAMAQ : Turuz Dictionary

çabarlamaq. çabamaq. sürəmək. iməkəmək. iməkləmək. işarələmək. nişanlamaq.
damqa tanımaq üçün ən güvənli sapıdır