Multilingual Turkish Dictionary

ÇABUQLUQ

ÇABUQLUQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

çavuqluq. çeviklik. atıqlıq. çapıqlıq. çabıqlıq. ivinti. ivədi. sürət. hız. əcələ

ÇABUQLUQ : Turuz Dictionary

hiz tiz tez. qız (qızmaq). haşarı. həşəri. daşarı. qırdıma. qırdırma. qıvcıv. qırval. qırvac. qıvral. qıvrac. cəld. çalıt. qurnaz. qura. çıpacan. çipəcən (< çırpmaq). zirək. zirəng. iti. qılav. qılac. qızı. çalıq. qızqın. qırsız. qızaq. qızat. qızan. körüklü. közüklü. körsüklü. körsük. körsək. qorsaq. sınırlı. qopurlu. qopuqlu. köpürlü. köpüklü. xaşlaq. şiddət. sürət. qırtıl. keçimsiz. geçimsiz. koraza. qoraza. köndələn. çöndələn. döndələn. yöndələn. yandalan. bədəxlaq. əcələ

ÇABUQLUQ : Turuz Dictionary

hiz tiz tez. qız (qızmaq). haşarı. həşəri. daşarı. qırdıma. qırdırma. qıvcıv. qırval. qırvac. qıvral. qıvrac. cəld. çalıt. qurnaz. qura. çıpacan. çipəcən (< çırpmaq). zirək. zirəng. iti. qılav. qılac. qızı. çalıq. qızqın. qırsız. qızaq. qızat. qızan. körüklü. közüklü. körsüklü. körsük. körsək. qorsaq. sınırlı. qopurlu. qopuqlu. köpürlü. köpüklü. xaşlaq. şiddət. sürət. qırtıl. keçimsiz. geçimsiz. koraza. qoraza. köndələn. çöndələn. döndələn. yöndələn. yandalan. bədəxlaq. əcələ