Multilingual Turkish Dictionary

ÇALÇA

ÇALÇA : Arin Turkish Etimology Dictionary

çuval. kiçik qab. zol zol toxunmuş çuval

ÇALÇA : Arin Turkish Etimology Dictionary

yalça. çalıçı. yalçı. ırqat. yırqat. işqat. çalqat. çalçat. çalışan. çalşan. yalışan. yalşan. işçi. işləyən

ÇALCA : Turuz Dictionary

mubarizə

ÇALÇA : Turuz Dictionary

bədəl. müzd.
bəlayi nagəhani. fitnə

ÇALCA : Turuz Dictionary

mubarizə

ÇALÇA : Turuz Dictionary

bədəl. müzd.
bəlayi nagəhani. fitnə