Multilingual Turkish Dictionary

ÇALÇAT

ÇALÇAT : Arin Turkish Etimology Dictionary

boyqat: çalqat. qəddi qamət. qaqat. qamat. çapat. qamət. boy. boybos. biçi. biçim. şəkil. bıçın. biçim.
boyqat: çalqat. çalım > çəlim. boy. heykəl. köpdə. köprə. kütdə. yapı.yapıt. yəltə. qaçıq. qaraltı. qaldırım. qaşbağ. baslıq. paslıq. maslıq. kalbud. kadavr. ölüt. qapıt. qalıb. qılıp. qaplıq. sapıq. çapıq. qapıq. qabat. gavat. kovsa. gövdə. gövrə. gəvrə. can kasası, qəfəsi. cigə. cigək. cəndək. cəsəd. çuval. cism. cüssə. ləş. vicud. bədən. tən. tənə.
çalışan. çalşan. yalışan. ırqat. yırqat. işqat. çalqat. çalçat. çalıçı. yalçı. çalça. yalça. işçi. işləyən.
çaltaq. çalqat. çalçat. ( > çar taq). alaçıq, çadır çeşiti

ÇALÇAT : Turuz Dictionary

alver. maamilə. ticarət. iş, mal mubadisi. dad o sitəd

ÇALÇAT : Turuz Dictionary

dəğiş toxuş. tırafik. qaranlıq işlər

ÇALÇAT : Turuz Dictionary

alver. maamilə. ticarət. iş, mal mubadisi. dad o sitəd

ÇALÇAT : Turuz Dictionary

dəğiş toxuş. tırafik. qaranlıq işlər