Multilingual Turkish Dictionary

ÇALÜRƏKCƏ

ÇALÜRƏKCƏ : Turuz Dictionary

çalarıqca. çalağızca. çala könülcə. istəksizcə. istəməyə istəməyə. içətsizcə. könülsüzcə

ÇALÜRƏKCƏ : Turuz Dictionary

çalarıqca. çalağızca. çala könülcə. istəksizcə. istəməyə istəməyə. içətsizcə. könülsüzcə