Multilingual Turkish Dictionary

ÇALŞIM

ÇALŞIM : Turuz Dictionary

çalğış. çalışma. işləm. qıldıq. qıltuq. qoşuq. qoşuş. qoşuc. qoşunc. qoşma. fəaliyyət. faaliyyət.
nə işləminən uğraşırsız

ÇALŞIM : Turuz Dictionary

çalğış. çalışma. işləm. qıldıq. qıltuq. qoşuq. qoşuş. qoşuc. qoşunc. qoşma. fəaliyyət. faaliyyət.
nə işləminən uğraşırsız