Multilingual Turkish Dictionary

ÇALŞIRMAQ

ÇALŞIRMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

dəğiştirmək. üstünü dəğişmək

ÇALŞIRMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

çaşırmaq. dəğişmək

ÇALŞIRMAQ : Turuz Dictionary

maamilə, mubadilə edmək

ÇALŞIRMAQ : Turuz Dictionary

maamilə, mubadilə edmək