Multilingual Turkish Dictionary

ÇALAŞA

ÇALAŞA : Turuz Dictionary

ataşa. otaşa. savaşçıl. döğüş, vuruş istəklisi, dəlisi. (cəng əfruz)

ÇALAŞA : Turuz Dictionary

ataşa. otaşa. savaşçıl. döğüş, vuruş istəklisi, dəlisi. (cəng əfruz)