Multilingual Turkish Dictionary

ÇALAMIQ

ÇALAMIQ : Turuz Dictionary

qaramıq. qaramuq. acı dənə

ÇALAMIQ : Turuz Dictionary


çalağ. yalağ. yalamıq. kəvəlalası. utanmaz. sarnıc. salağı. sadağı. (başqalar sırtından keçinən). aslağ. asalağ. yırtığ. arsız. ağgöz. gözüağ. aşarı. oratsız. utasız. çıpıl. sıpıl. səpil. çəpil. həyasız.
qılamıq. süpürgə, qoğuc otu

ÇALAMIQ : Turuz Dictionary

çalamığ. yalamığ. çaxmıq. tanamığ. dövəlik. döğəlik. həqqüzzəhmə

ÇALAMIQ : Turuz Dictionary

qaramıq. qaramuq. acı dənə

ÇALAMIQ : Turuz Dictionary


çalağ. yalağ. yalamıq. kəvəlalası. utanmaz. sarnıc. salağı. sadağı. (başqalar sırtından keçinən). aslağ. asalağ. yırtığ. arsız. ağgöz. gözüağ. aşarı. oratsız. utasız. çıpıl. sıpıl. səpil. çəpil. həyasız.
qılamıq. süpürgə, qoğuc otu

ÇALAMIQ : Turuz Dictionary

çalamığ. yalamığ. çaxmıq. tanamığ. dövəlik. döğəlik. həqqüzzəhmə