Multilingual Turkish Dictionary

ÇALAQÜTMƏK

ÇALAQÜTMƏK : Turuz Dictionary

çalakütmək (çalaları tutmaq). bar bacanı tutmaq. yamarlamaq

ÇALAQÜTMƏK : Turuz Dictionary

çalakütmək (çalaları tutmaq). bar bacanı tutmaq. yamarlamaq