Multilingual Turkish Dictionary

ÇALAQATMAQ

ÇALAQATMAQ : Turuz Dictionary

çalağatmaq. məhdud edmək. vadar edmək. çarəsiz bıraxmaq. zorlamaq. fişara qoymaq. qeydində qoymaq

ÇALAQATMAQ : Turuz Dictionary

çalağatmaq. məhdud edmək. vadar edmək. çarəsiz bıraxmaq. zorlamaq. fişara qoymaq. qeydində qoymaq